Μονάδα Παραγωγής

Το εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος της ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Οι υπερσύχρονες εγκαταστάσεις της ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, βρίσκονται στο Αρκαλοχώρι Κρήτης, σε ιδιόκτητο οικόπεδο, όπου έχουν εγκατασταθεί σύγχρονα παρασκευαστήρια έτοιμου σκυροδέματος με μέγιστη δυνατότητα παραγωγής τα 100 m3 σκυροδέματος ανά ώρα. Ο υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης της παραγωγής στο εργοστάσιο καθώς κι ο συνεχής έλεγχος ποιότητας του προϊόντος μας από το εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας, καθιστά την ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ μια από τις πλέον ανταγωνιστικές εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή.

Εντός της εργοστασιακής μονάδςς περιλαμβάνονται στεγασμένοι χώροι στάθμευσης και συντήρησης των οχημάτων καθώς και κτιριακές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τα τμήματα οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.

 

Ο στόλος

Η ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ διαθέτει ιδιόκτητο επαγγελματικών αυτοκινήτων, που αποτελούν εγγύηση για την εκτέλεση μικρών και μεγάλων έργων. Ο στόλος της ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ αποτελείται από 10 αυτοκινούμενους αναδευτήρες (Μπετονιέρες) και 4 Αντλίες Σκυροδέματος (Πρέσες) ύψους 28 έως 36 μέτρα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και έγκαιρη παράδοση του σκυροδέματος.