Το σκυρόδεμα

Το οικονομικότερο και ασφαλέστερο οικοδομικό υλικό

Τι είναι το σκυρόδεμα;

Το σκυρόδεμα είναι ένα μείγμα ορυκτών αδρανών, νερού, συνδετικών, τυχόν πρόσθετων, όπου για συνδετικό χρησιμοποιείται τσιμέντο. Η σύνθεση του σκυροδέματος και η αναλογία των υλικών ποικίλει και καθορίζεται από την μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Χρησιμοποιείται συνήθως για την κατασκευή των σκελετών των κτιρίων και κατηγοριοποιείται ανάλογα με την θλιπτική αντοχή του.

Γιατί να χρησιμοποιήσω σκυρόδεμα;

  • Αρκετά ασφαλές υλικό
  • Το οικονομικότερο και ασφαλέστερο οικοδομικό υλικό
  • Ιδιαίτερες ιδιότητες που προσφέρουν ανθεκτικότητα και προστασία από επιθετικά περιβάλλοντα έκθεσης
  • Υλικό εύπλαστο, παίρνει οποιαδήποτε μορφή όταν είναι νωπό
  • Ιδανικό για χρήση σε περιβάλλοντα που επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες
  • Ευέλικτο, εύχρηστο και ανθεκτικό υλικό

Πως παράγεται το σκυρόδεμα;

1

Αδρανή υλικά

Εξόρυξη από το λατομείο, μεταφορά στη μονάδα παραγωγής με φορτηγά αυτοκίνητα, εκφόρτωση και αποθήκευση χωριστά στο εργοστάσιο

2

Ζύγισμα αδρανών υλικών, νερού και προσθέτων

Ζύγισμα αδρανών υλικών, νερού και προσθέτων με μεγάλη ακρίβεια. Το νερό σκληραίνει το σκυρόδεμα και τα πρόσθετα βελτιώνουν ιδιότητες

3

Το τσιμέντο

Μεταφορά κι αποθήκευση στη μονάδα παραγωγής. Ακριβές ζύγισμα και πρόσθεση στον αναμικτήρα ταυτόχρονα με τα αδρανή υλικά, το νερό και τα πρόσθετα.

4

Ανάμιξη Πρώτων Υλών

Από την ανάμιξη των αδρανών, του τσιμέντου, του νερού και των πρόσθετων προκύπτει ένα πλήρως ομογενοποιημένο μίγμα σε συγκεκριμένο χρόνο

5

Παράδοση

Το σκυρόδεμα παραδίδεται από ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς, που διατηρούν με συνεχή ανάμιξη το σκυρόδεμα ομοιογενές

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας